Portál SvadobníProfesionáli.sk prevádzkuje Pinf s.r.o., Sobotište 393, 906 05 Sobotište, IČO: 51007908, support@svadobniprofesionali.sk, support@pinf.sk, https://www.pinf.sk/

Tieto podmienky platia pre využívanie vyhľadávania a zobrazenia profilov na SvadobníProfesionáli.sk.

Služba je určená pre vyhľadanie svadobných profesionálov dostupných v určitom regióne v určitom čase. Služba je určená primárne záujemcom o služby svadobných profesionálov.

Je zakázané hromadne zbierať, ukladať či iným spôsobom získavať údaje z portálu SvadobníProfesionáli.sk. Informácie tu zverejnené slúžia záujemcom o služby svadobného profesionála.

Za obsah zverejnený v profile nesie zodpovednosť svadobný profesionál, ktorý si profil vytvoril. Prevádzkovateľ portálu nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť a negarantuje presnosť poskytnutých informácií.

V prípade, že ste na profile našli obsah, ktorý porušuje Vaše práva, zákony Slovenskej republiky či je iným spôsobom nevhodný, zavádzajúci či klamlivý, kontaktujte nás na support@svadobniprofesionali.sk.

Ak obsah na profile porušuje Vaše autorské práva, zašlite nám spolu s adresou profilu, popisom porušenia aj dokument potvrdzujúci vlastníctvo autorských práv na daný obsah.

Podmienky služby pre profesionálov sú uvedené na https://portal.svadobniprofesionali.sk/podmienky-sluzby/